Nick Thompson    BSc.(Hons) Path Sci., BVM&S, VetMFHom, MRCVS

Siden tidenes morgen har menneskene brukt urter for å opprettholde god helse for seg selv og dyrene sine.  Urtene og plantene var her lenge før dyrene.  Etter hvert som utviklingen har gått videre, har dyr og mennesker utviklet evnen til å  bruke plantene og urtene effektivt.  Mat, helbred og god tarmhygiene er bare noen få av eksemplene på dette.

Jeg finner det utrolig spennende å tenke på at kroppen vår – og kroppen til dyrene alltid har hatt et komplekst forhold til planter og urter.

Som Holistisk veterinær er jeg heldig som får lære om, og bruke kunnskapen om urter daglig i behandlingen av dyr.

Enhver enkel urte menes å inneholde 4-600 aktive komponenter.  I de fleste planter kjenner vi bare til de første 10 -12 medisinale molekylene.

Urter kan påvirke kroppen på måter som de farmasøytiske produsentene bare kan drømme om.

Bruk av urter for å fremme god helse, er for meg det eneste rette.  Det er trygt og  sikkert.  Man unngår resistens problemer og tilførsel av kjemiske stoffer. – Og mer enn det – de er i høyeste grad effektive.  Selvfølgelig, de har jo blitt brukt siden tidenes morgen.

Sett på denne måten er det jo nesten kriminelt ikke å bruke urter i forebyggende og terapeutisk medisin!

Når man som her har et  produkt som inneholder urter som kan kontrollere og fremme godt tarmmiljø og god helse, er det for meg vidunderlig!

Konvensjonelle stoffer kan ikke gjøre alt dette.  I disse dager når man stoler alt for mye på petroleumsbaserte kjemiske produkter, vi har resistente ”superbakterier” og virus og en moderne farmasøytisk bransje med et noe frynsete rykte, er det godt å vite at det finnes produkter man kan stole på uten at det samtidig virker nedbrytende på oss, dyrene eller miljøet.

I den moderne verden har vi selvfølgelig bruk for kjemiske stoffer, men det har alltid og vil alltid være bruk for urtene...

 

 

lagt til handlevogn